Bezpieczne operacje

nasze zobowiązania

W kwestiach jakości, bezpieczeństwa i CSR dążymy do zmniejszania ryzyka naszych klientów do zera. W tym celu regularnie kontrolujemy sytuację finansową i wypłacalność naszych dostawców, przeprowadzamy audyty produktów i usług oraz zgodność z naszą polityką CSR i kartą zrównoważonego rozwoju.

Wiarygodność dostawcy

Supplier

Nieustannie monitorujemy kondycję finansową i ekonomiczną naszych dostawców oraz zakres w jakim dotrzymują zobowiązań określonych w umowach. Wykorzystując narzędzia kontrolne, gromardzimy, analizujemy i kontrolujemy wszystkie niezbędne dokumenty administracyjne oraz dane finansowe.

Jakość i bezpieczeństwo: zarządzanie ryzykiem

Quality safety

Identyfikujemy różne rodzaje i poziomy ryzyka, a następnie sprawdzamy procedury bezpieczeństwa danego dostawcy i – przy wsparciu lokalnych partnerów – przeprowadzamy kontrolę w zakładach produkcyjnych dostawców, u których zidentyfikowano ryzyko.

Sourcing zgodny z zasadami CSR i zrównoważonego rozwoju

Nasz program weryfikacji dostawców gwarantuje, że wszyscy przestrzegają naszych wymogów etycznych, społecznych i ekologicznych. Wspieramy inicjatywy mające na celu ochronę bioróżnorodności, zwłaszcza w odniesieniu do żywności i wyboru produktów i materiałów ze zrównoważonej produkcji. Wraz z naszymi klientami, partnerami i społecznościami angażujemy się w działania na rzecz lepszej przyszłości. Monitorujemy ryzyko, dostosowujemy się do nowych przepisów i nieustannie staramy się doskonalić nasz proces zarządzania ryzykiem. Dzięki temu gwarantujemy zgodność, bezpieczeństwo i satysfakcję Twoich gości. Nasz proces zarządzania ryzykiem opiera się na 7 kluczowych punktach:

Identyfikacja
  • Ogólna ocena poziomu ryzyka dla poszczególnych kategorii
  • Klienci, środowisko, reputacja, procesy produkcyjne, pozyskiwanie materiałów itp…
Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe
  • Polityka CSR i poziom ryzyka mają kluczowe znaczenie w procesie zapytania ofertowego
Assessment
Ewaluacja
  • W zależności od poziomu ryzyka danej kategorii,
  • Wykonanie analizy ECOVADIS
Audit
Audyt
  • W kategoriach podwyższonego ryzyka przeprowadzany jest audyt na miejscu
  • FF&E, OS&E
Monitore
Monitoring
  • Monitoring i plan działań dostawcy