Web Accessibility

Międzynarodowa inicjatywa Web Accessibility Initiative (WAI) definiuje dostępność WWW w następujący sposób:


„Dostępność WWW oznacza, że strony internetowe, narzędzia i technologie są projektowane i opracowywane tak, by mogły z nich korzystać osoby z niepełnosprawnościami, a dokładniej by mogły one odbierać, rozumieć, poruszać się i wchodzić w interakcje oraz wnosić swój wkład w strony WWW. Dostępność WWW jest także korzystna dla osób bez niepełnosprawności, na przykład dla osób starszych, których zdolności ulegają pogorszeniu z wiekiem.
Dostępność stron WWW odnosi się do wszystkich niepełnosprawności, które mogą mieć wpływ na dostęp do stron WWW, w tym niepełnosprawności wzrokowe, słuchowe, mowy, fizyczne, kognitywne i neurologiczne.” 

- Źródło: Wprowadzenie do dostępności WWW [English]

ACCOR: ŚRODOWISKO SPRZYJAJĄCE INTEGRACJI


Grupa Accor dokłada wszelkich starań, aby każdy czuł się mile widziany w naszych hotelach. 
W ramach naszej globalnej strategii włączenia, podejmujemy działania mające na celu poprawę dostępności naszych stron internetowych, aby mogli z nich korzystać wszyscy użytkownicy. Wierzymy, że wszyscy użytkownicy, niezależnie od ich zdolności fizycznych czy umysłowych, urządzenia lub powodów korzystania z sieci, zasługują na to, by korzystać z najlepszych usług, jakie możemy im zaoferować.
Strategia poprawy dostępności naszych stron internetowych jest naturalnym odzwierciedleniem strategii dostępności naszych hoteli, w szczególności koncepcji „Smart Room”.

„Poprzez tę koncepcję staramy się inspirować rynek hotelarski. Proponujemy nowe podejście do pokoi dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową, które są często nieprzyjazne, stygmatyzujące i pozostają puste.
Zaprojektowaliśmy pokój dla wszystkich, wykorzystując kreatywne rozwiązania, które łączą standardowe elementy i funkcje i nadają im intuicyjny charakter – do tego stopnia, że pozostają niewidoczne i zapewniają gościom większy komfort emocjonalny i zmysłowy. Ta innowacyjna koncepcja może być dopasowana do wszystkich marek i wszystkich sektorów. Odzwierciedla ona dążenie Grupy do wyznaczania nowych pozytywnych trendów w hotelarstwie i odpowiadania na potrzeby wszystkich gości.”

Damien Perrot, AccorHotels SVP Design Solutions

NASZE ZOBOWIĄZANIE NA RZECZ DOSTĘPNOŚCI


Aby zapewnić dostępność naszych stron internetowych, wdrożyliśmy serię działań:

- Analizę sytuacyjną strony wg standardu WCAG 2.0, poziom dostępności AA

- Zwiększanie świadomości i wiedzy w naszych zespołach

- Wdrożenie konkretnych narzędzi i dokumentacji mającej na celu poprawę dostępności

- Uwzględnienie aspektu dostępności w naszych projektach internetowych od samego początku

- Wsparcie ekspertów w dziedzinie dostępności