Polityka prywatności

  1. Cele, podstawa prawna i rodzaj gromadzonych danych
  2. Okres przechowywania
  3. Komunikacja i marketing ACCOR SA i podmiotów partnerskich
  4. Odbiorcy Twoich danych i przekazywanie danych do krajów trzecich
  5. Środki bezpieczeństwa
  6. Twoje prawa
  7. Dane przeglądania – pliki cookies
  8. Zmiany w polityce ochrony danych osobowych

 Wprowadzenie

Ochrona danych osobowych Użytkowników naszej Platformy ma kluczowe znaczenie dla AccorHotels. AccorHotels zachęca Użytkowników do zapoznania się z obecną wersją polityki ochrony danych osobowych, która ma na celu wyjaśnienie w możliwie najbardziej przejrzysty sposób zasad przetwarzania danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem z Platformy.

1. Cele, podstawa prawna i rodzaj gromadzonych danych

Kiedy zakładasz konto, szukasz dostawcy lub po prostu przeglądasz naszą Platformę, podmiotem przetwarzającym Twoje dane jest ACCOR SA z siedzibą przy 82 rue Henri Farman, 92130 Issy Les Moulineaux, Francja, który gromadzi Twoje dane, takie jak: tytuł, nazwisko, imię, nazwa użytkownika, nazwa stanowiska lub tytuł zawodowy, adres pocztowy i elektroniczny, numer telefonu służbowego, hasło, dane Twojej firmy (np. numer SIRET we Francji, wewnątrzwspólnotowy nr VAT itp.), a także informacje o zamówieniach, łączeniu się z platformą, przeglądaniu platformy lub komunikacji z innymi użytkownikami.

W formularzach, których używamy do gromadzenia danych, Użytkownik jest informowany o tym, czy podanie danej informacji jest obowiązkowe czy nieobowiązkowe poprzez oznaczenie danego pola gwiazdką. W przypadku niepodania obowiązkowych danych, zapewnienie pełnego dostępu do usług Platformy nie będzie możliwe.

Dane, które gromadzimy na Twój temat są przetwarzane w następujących celach:

 

Cel

Podstawa prawna przetwarzania

Podstawa prawna przetwarzania
Tworzenie i zarządzanie kontem oraz zapewnienie, że transakcje są prawidłowo realizowane.
Na przykład:
w przypadku utworzenia konta, dane zostaną przesłane do Dostawcy w celu zapewnienia, że przyszłe zamówienia zostaną prawidłowo dostarczone;
jeśli jesteś Dostawcą na Platformie, informacje o Tobie zostaną przesłane klientom (numer telefonu i adres e-mail), aby umożliwić prawidłowe zrealizowanie zamówienia, i w odpowiednich przypadkach, udzielenie gwarancji

Wykonanie umowy, której jesteś stroną


Spełnianie wymagań, poprawa jakości oferowanych usług, zarządzanie skargami, tworzenie statystyk i wykonywanie analizy działań na Platformie, a także ewentualne udostępnianie ich innym firmom należącym do Grupy.

Wykonanie umowy, której jesteś stroną
Realizacja prawnie uzasadnionych interesów

Dostarczanie informacji handlowych i komunikacji w celu pozyskania klientów i udziału w Platformie, zgodnie z przepisami dotyczącymi pozyskiwania klientów Pursuit of our legitimate interests

Zgodność z obowiązującymi przepisami prawa i decyzjami właściwych organów sądowych

Realizacja prawnie uzasadnionych interesów

Walka z niezgodnymi z prawem działaniami w ramach Platformy. Informacje przekazywane przez Platformę są analizowane przez zespoły, które zarządzają Platformą w celu zapobiegania ryzyku przestępstwa. Prowadzona w tym celu weryfikacja może prowadzić do zawieszenia zamówienia, sprzedaży lub ujęcia w wykazie (jeśli jesteś Dostawcą), do czasu dostarczenia informacji niezbędnej do weryfikacji działania. Może zostać podjęta decyzja o czasowym lub trwałym zawieszeniu konta. Wystąpienie incydentu (oszustwo w dostawie, ponawiane oferty sprzedaży niedozwolonych towarów, duża liczba anulowanych zamówień lub skarg itp.) spowoduje dodanie Cię do listy incydentów, co może spowodować, że przy przyszłych zamówieniach, ACCOR SA będzie wykonywał dodatkową weryfikację lub ewentualnie odrzuci Twoje zamówienie bądź odmówi publikacji nowych produktów. Ci, których to dotyczy mogą dostarczyć informacje lub zakwestionować decyzję, kontaktując się z obsługą klienta Platformy przez następujący formularz

Realizacja prawnie uzasadnionych interesów

2. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe są przechowywane przez określony czas, kiedy jesteś aktywny na Platformie (tj. do czasu aż zgodnie z regulaminem Platformy wystąpisz o usunięcie konta) i dodatkowy okres, który umożliwi nam spełnienie różnych obowiązków prawnych i regulacyjnych. Po upływie tych okresów, Twoje dane zostaną całkowicie zanonimizowane lub nieodwracalnie usunięte.

Twoje dane osobowe będą zachowane zgodnie z poniższymi kryteriami:

Dane dotyczące zarządzania kontem i korzystania z usług są przechowywane przez 3 lata od daty ostatniej aktywności na Platformie. Po tym okresie dane zostaną zarchiwizowane w celach ewidencyjnych;

Dokumenty i dane finansowe będą przechowywane przez 10 lat od daty ich utworzenia;

Dane logowania są przechowywane przez 12 miesięcy od daty zebrania.

3. Komunikacja i pozyskiwanie klientów w imieniu ACCOR SA i partnerów

Możemy kontaktować się z Tobą w następujących okolicznościach:

W celu wysłania e-maili o charakterze „transakcyjnym”:

W związku z korzystaniem z Platformy będziesz otrzymywać różne e-maile, które umożliwiają monitorowanie swojej aktywności na stronie (e-mail powitalny, potwierdzenie zamówienia, zapomniane hasło, potwierdzenie wysyłki itp.). E-maile te są niezbędne do korzystania z Platformy.  Możesz je wykorzystać na przykład do zmiany hasła. Będziesz otrzymywać te e-maile niezależnie od tego, czy wyrażasz zgodę na otrzymywanie newsletterów czy też nie, ponieważ są one niezbędne do prawidłowego korzystania z Platformy (rejestracja, zamówienie, zapomniane hasło itp.).

W celu wysyłania newsletterów:

Jeśli wyrazisz zgodę lub nie odmówisz w czasie podawania swojego adresu, będziesz otrzymywać e-maile z informacjami, na przykład na temat nowych funkcji Platformy, promocji lub nowości o dostawcach.

Aby oferować dopasowane treści możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe (firma, zakupy, program lojalnościowy itp.) w celu personalizowania newsletterów. Możemy także monitorować skuteczność tych e-maili w celu poprawy treści i okoliczności ich wysyłania.

W celu wyświetlania reklam internetowych:

W ramach naszych internetowych kampanii reklamowych, możemy proponować Ci ukierunkowane i spersonalizowane reklamy na podstawie informacji, które są gromadzone, kiedy dokonujesz zakupów na stronie lub na podstawie Twojego zachowania podczas przeglądania strony.

Używamy plików cookies, aby zmierzyć skuteczność kampanii reklamowych. Możemy na przykład monitorować, ile razy wyświetlono kampanię oraz powiązane kliknięcia i sprzedaż. Wykorzystujemy te analizy w celu monitorowania skuteczności kampanii, aby były one coraz lepiej dopasowane i aby lepiej odpowiadały oczekiwaniom i wymaganiom użytkowników Platformy.

W celu proponowania spersonalizowanych ofert i treści:

Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe, aby wysłać Ci spersonalizowane treści na podstawie różnych kryteriów, takich jak położenie geograficzne, nazwa firmy, język przeglądarki, historia przeglądania strony lub zidentyfikowane/sugerowane preferencje.

Możemy dzięki temu personalizować promocje, wyświetlać (lub w inny sposób) pewne produkty lub kategorie produktów, ogólną prezentację Platformy, język i walutę. Ogólnie rzecz biorąc, personalizacja ma na celu ułatwienie przeglądania i zakupów na Platformie.

W celu kontaktowania się z Tobą telefonicznie lub przez wiadomości tekstowe (SMS)

Numer telefonu służbowego, który podałeś/podałaś w swoim profilu może być wykorzystany w ramach działań marketingowych w formie rozmów telefonicznych lub wiadomości SMS, jeśli wyraziłeś/wyraziłaś zgodę na tę formę kontaktu lub z niej nie zrezygnowałeś/zrezygnowałaś.

W celach związanych z udziałem w programach lojalnościowych

Możemy użyć informacji z Twojego profilu lub na temat zakupów, aby zaproponować Ci korzyści w ramach programów lojalnościowych.

Możesz zrezygnować z otrzymywania ofert marketingowych w dowolnym momencie, klikając link do rezygnacji zawarty we wszystkich wiadomościach tego typu.

 

4. Odbiorcy Twoich danych i przekazywanie danych do państw trzecich

Dane, które gromadzimy trafiają do wykwalifikowanego personelu ACCOR SA i mają do nich także dostęp strony trzecie, z którymi współpracujemy w celu realizacji niektórych naszych usług.

Ci dostawcy usług występują w roli poddostawców i uczestniczą w administracyjnej, technicznej czy handlowej obsłudze oferowanych przez nas usług (dostawca hostingu, integracji, rozwiązań płatniczych, obsługi klienta, call center, technologii reklamowych, działań marketingowych, badań opinii, specjaliści ds. przetwarzania danych, specjaliści ds. bankowości, dostawcy Internetu itp.). Te strony trzecie są starannie wybierane i stosują odpowiednie środki bezpieczeństwa na poziomie technicznym bądź organizacyjnym w celu zapewnienia prawidłowego poziomu ochrony Twoich danych. Dane są także wykorzystywane w celu nawiązania kontaktu z dostawcami i szkolenia ich w obsłudze Platformy.

W tym kontekście gromadzone przez nas dane mogą być przekazywane do państw spoza Unii Europejskiej. Zapewniamy, że dane są przekazywane do krajów, które zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych osobowych i podlegają one odpowiednim narzędziom prawnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ponadto, kiedy odpowiadasz na ofertę Dostawcy lub wypełniasz formularz z zapytaniem, Twoje dane kontaktowe zostają wysłane do właściwego pracownika, który opracował daną ofertę lub formularz.

Należy także wiedzieć, że niektórzy Użytkownicy, Dostawcy lub klienci, z którymi dokonujesz transakcji, mają swoje siedziby w krajach poza Unią Europejską. W związku z tym Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane do tych krajów. Takie transfery są niezbędne do zrealizowania umowy między Tobą i właściwym podmiotem.

Twoje dane mogą także zostać przekazane policji lub innym organom prawnym bądź administracyjnym, zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa, w ramach czynności związanych z wykrywaniem lub ściganiem przestępstw, zapobieganiem zagrożeniom dla bezpieczeństwa publicznego lub aby umożliwić spółce ACCOR SA potwierdzenie, wykonanie lub obronę swoich praw.

5. Środki bezpieczeństwa

Accor S.A. podejmie wszelkie środki techniczne i organizacyjne właściwe i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, aby chronić Twoje dane osobowe przed niezgodnym z prawem lub przypadkowym zniszczeniem, utratą, przypadkową modyfikacją, rozpowszechnianiem i nieuprawnionym dostępem. W tym celu wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne (takie jak zapory sieciowe) i organizacyjne (np. system logowania z nazwą użytkownika i hasłem, środki ochrony fizycznej itp.).

Ponadto ACCOR SA zobowiązuje się do regularnego testowania, weryfikacji i oceny efektywności środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia stałej poprawy bezpieczeństwa przetwarzania danych.

Accor SA zwraca szczególną uwagę na zwiększanie świadomości użytkowników Platformy dotyczącej potrzeby ochrony danych logowania i hasła. Korzystając z Platformy, użytkownicy zobowiązują się, że nigdy nie udostępnią swojego hasła i nazwy użytkownika stronie trzeciej. Przypominamy użytkownikom, że nawa użytkownika i hasło są poufne i przeznaczone wyłącznie do ich użytku. W związku z tym użytkownik zobowiązuje się podejmować wszelkie niezbędne działania w tym celu i ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie poufności, a także konsekwencje niezamierzonego udostępnienia osobom trzecim. Jeśli Użytkownik podejrzewa lub dysponuje dowodem na niezgodne z prawem wykorzystanie swojej nazwy lub hasła, jest zobowiązany do poinformowania o tym niezwłocznie spółkę Accor SA, poprzez dział obsługi klientów Platformy: serviceclients.achatsfrance@accor.com. W przypadku utraty hasła, użytkownik może je zmienić, klikając link „Nie pamiętam hasła” na stronie logowania.

6. Twoje prawa

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych, masz następujące prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych:

Prawo dostępu: Jest to prawo do uzyskania potwierdzenia, czy Twoje dane są przetwarzane czy też nie, oraz – jeśli są – masz prawo uzyskać do nich dostęp;

Prawo do sprostowania danych: Jest to prawo do sprostowania nieprawidłowych lub niepełnych danych, które Cię dotyczą. Możesz także w dowolnym momencie zmienić dane osobowe swojego konta, w tym adres e-mail. Wystarczy tylko kliknąć zakładkę „Moje konto”;

Prawo do usunięcia danych: Masz prawo żądać usunięcia swoich danych, o ile nie jest to sprzeczne z naszym obowiązkiem prawnym zachowania danych;

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych: Masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania danych, jeśli się temu sprzeciwiasz, jeśli masz wątpliwości co do poprawności swoich danych, jeśli uważasz, że ich przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub jeśli są one potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

Prawo do sprzeciwu: Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych przez ACCOR SA, o ile ACCOR SA nie ma uzasadnionych podstaw do przetwarzania. Możesz także bez potrzeby uzasadnienia wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach marketingowych.

Prawo do przenoszenia danych: Masz prawo otrzymywać swoje dane w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego przy użyciu dowolnego systemu operacyjnego, kiedy dane są przetwarzane za Twoją zgodą lub kiedy przetwarzanie jest potrzebne w związku z realizacją umowy, której jesteś stroną.

Zautomatyzowane przetwarzanie: Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa, chyba że decyzja ta jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy lub jest prawnie dozwolona.

Instrukcje na wypadek śmierci: możesz udzielić instrukcji dotyczących, tego co stanie się z Twoimi danymi po Twojej śmierci.

Skarga: Masz prawo do wniesienia skargi do organu kontrolnego.

Aby skorzystać ze swoich praw, wyślij do nas wniosek przez ten formularz kontaktowy

Aby zapewnić poufność i ochronę Twoich danych osobowych, będziemy musieli zweryfikować Twoją tożsamość zanim udzielimy odpowiedzi na Twój wniosek. W tym celu poprosimy Cię o dołączenie do wniosku kopii dokumentu tożsamości opatrzonego Twoim podpisem. Czarno-biała kopia pierwszej strony dokumentu tożsamości będzie wystarczająca.

Możesz także skorzystać z przysługujących Ci praw dotyczących Twoich danych osobowych przechowywanych i przetwarzanych przez dowolnego Dostawcę w wyniku interakcji z tym ostatnim poprzez Platformę. Aby to zrobić, musisz skontaktować się bezpośrednio z dostawcą.

 

7. Dane przeglądania – pliki cookie

Co to jest plik cookie?

Kiedy odwiedzasz naszą Platformę lub otwierasz nasze newslettery, gromadzimy pewne dane, zwłaszcza te, dotyczące Twojego systemu operacyjnego, przeglądarki lub urządzenia (komputer, tablet, telefon komórkowy), z którego korzystasz, dane o Twojej lokalizacji (w szczególności Twój adres IP) lub dane dotyczące Twoich interakcji z treściami ACCOR SA (liczba wizyt na Platformie, odwiedzane strony, kupione produkty, kliknięte reklamy itp.).

Informacje na temat przeglądania są gromadzone przez pliki cookies lub podobne metody, takie jak znaczniki pikselowe lub, jeśli korzystasz z naszych aplikacji, identyfikatory Android lub IDFA. Na potrzeby tej polityki wszystkie te metody są określane mianem „cookies”.

W jakim celu stosowane są pliki cookies i skąd pochodzą?

Pliki cookies mogą być stosowane w różnych celach, w szczególności aby:

poprawić przeglądanie Platformy i zapewnić usługi, o które wystąpiłeś/wystąpiłaś (na przykład zapisanie koszyka, uwierzytelnienie konta itp.). Są to tak zwane „funkcjonalne” pliki cookies.

policzyć liczbę odwiedzin na Platformie w celu poprawy jej wydajności. Są to tak zwane „analityczne” pliki cookies.

dopasowywać reklamy i personalizować treści widoczne dla Ciebie. Są to tak zwane „reklamowe” pliki cookies.

Przyciski „udostępniania” przez media społecznościowe. Są to tak zwane społecznościowe pliki cookies

Te pliki cookies są wdrażane bezpośrednio przez ACCOR SA lub przez partnerów (zwłaszcza wydawców pakietów pomiaru ruchu na stronie, agencji reklamowych i mediów społecznościowych).

Jakie pliki cookies mogą być zainstalowane przez ACCOR SA?

ACCOR S.A. wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:

Cel pliku cookie

Nazwa pliku cookie

Zapisuje preferencje wyświetlania dla Twojego urządzenia i uwzględnia je w czasie wizyty na Platformie, aby dopasować się do karty graficznej i programu do odczytu zainstalowanego na Twoim urządzeniu

force_version

Zapisuje Twoje preferencje użytkownika (dostawa, dostawcy, powiadomienia itp.)

sell_home_page, pm_mobile, pm_mobile_abtest, pmup, pm, favorite_tooltip, review_XXX, review_feedback_XX, pm_my_sales_configuration_201505, pm_my_preorders_configuration, ppid / pc, nbrCartItem / nbItemCart, paginationCookie, pmcookies
Wprowadza środki bezpieczeństwa, na przykład kiedy musisz zalogować się ponownie do treści lub usługi po upływie określonego czasu

pm_session

cart

Zapewnia dostęp do zarezerwowanych, osobistych treści na Platformie, takich jak Twoje konto do naszych usług JSESSIONID, MEM_ID, MSESSION_ID, MMEM_ID 

Jeśli wyrażasz zgodę na geolokalizację, umożliwia wyświetlanie produktów od dostawców z okolicy, w której mieszkasz. Może być także używany w celu przeciwdziałania oszustwom.

PMGeolocateMe

PMGeolocateMeIntroDone PMSessionLocation

Sugeruje treści na podstawie historii przeglądania nav_history 
Wyświetla banner dotyczący plików cookies pm_optin_cnil

Jakie pliki cookies mogą instalować partnerzy ACCOR S.A.?

Nasi partnerzy mogą bezpośrednio instalować pliki cookies, które obsługują i kontrolują. Pliki cookies tworzone i wykorzystywane przez firmy trzecie podlegają ich polityce w tym zakresie. Zobowiązały się one przed firmą ACCOR SA do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie.

Analityczne pliki cookies

Pliki te umożliwiają nam monitorowanie użytkowania i wydajności różnych sekcji Platformy ACCOR SA w celu poprawy jej działania

  • Google Analytics : Analizuje wskaźniki dotyczące liczby odwiedzin Platformy i skuteczności marketingowej: "_ga" i pliki cookies rozpoczynające się od "_ut"
  • Rakuten Attribution : Analizuje wskaźniki dotyczące liczby odwiedzin Platformy i skuteczności marketingowej: "_#srchist", "_#sess", "#vdf", "_#uid", "_#slid", "_#clkid", "_#lps", "_#tsa", "_#env", "stc[site id]", "_#nxd"

Są to pliki cookies, które wykorzystujemy do wyboru reklam wyświetlanych na Platformie lub na stronach stron trzecich w czasie rzeczywistym przy uwzględnieniu wyświetlanych wcześniej treści lub aby proponować treści i produkty, które mogą Cię zainteresować.

 

Partner Do czego służą te pliki cookies?

Nazwa pliku cookie

Acxiom

Dopasowuje reklamy do Twoich upodobań i historii przeglądania "acx" 

AntVoice

Dopasowuje sugerowane produkty i reklamy do Twoich upodobań i historii przeglądania

"cross-prod.antvoice.com"

ContentSquare

Analizuje działania użytkowników strony, aby poprawić ich doświadczenie zakupowe

Pliki cookies rozpoczynające się od "_cs_"

Criteo/Tedemis

Dopasowuje sugerowane produkty i reklamy do Twoich upodobań i historii przeglądania, co umożliwia wysyłanie odpowiednio ukierunkowanych e-maili

"uic", "uid", "acdc", "udc"

Exelate

Dopasowuje reklamy wyświetlane na Platformie do Twoich preferencji.

Pliki cookies rozpoczynające się od "ud"

Facebook 

Śledzi aktywność użytkownika na stronie po zobaczeniu lub kliknięciu reklamy Facebooka. "fbq"

Google

Śledzi aktywność użytkownika na stronie po zobaczeniu lub kliknięciu reklamy Google.

"google_conversion"

Google

Dopasowuje reklamy do Twoich upodobań i historii przeglądania "google_remarketing"

IgnitionOne

Dopasowuje sugerowane produkty i reklamy do Twoich upodobań i historii przeglądania Pliki cookies zawierające Cookies containing "netmng.com"

Krux

Identyfikuje segmenty użytkownika na podstawie szeregu atrybutów i cech w celu wysyłania mu dopasowanych treści i reklam. "krxd.net"

Rakuten Marketing

Dopasowuje sugerowane produkty i reklamy do Twoich upodobań i historii przeglądania.

Pliki cookies rozpoczynające się od "nxtck"

Rakuten

Analizuje aktywność użytkownika ACCOR SA na stronie "grm", "mall_uuid"

Sirdata

Gromadzi dane w celu analizowania zachowania użytkownika Internetu, a dane te są wykorzystywane w kampaniach reklamowych "sddan"

Twenga

Mierzy skuteczność różnych sugerowanych produktów "tw_session_id", "tw_session_sequence" and "tw_visitor_id"

Oprócz umieszczania w miejscach na reklamy, które są widoczne na Platformie reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań, korzystamy także z pakietów 3W Régie i Google. Pliki cookies instalowane w tym celu są określane przez agencję reklamową. Nie jesteśmy w stanie wymienić ich wszystkich w tym miejscu.

"Społecznościowe pliki " cookies

Ofertom publikowanym przez ACCOR SA może także towarzyszyć program strony trzeciej, który umożliwia użytkownikom naszych usług udostępnianie treści przez media społecznościowe, np. przyciski „Udostępnij tę stronę”.

Nie mamy kontroli nad procesem gromadzenia informacji przez media społecznościowe (Facebook, Twitter, Google+ i Pinterest), dlatego zachęcamy do sprawdzenia polityki prywatności tych podmiotów.

Przechowywanie plików cookies 

Pliki cookies są przechowywane przez 13 miesięcy od ich pobrania

Jak wyłączyć pliki cookies? 

W ustawieniach swojej przeglądarki:

Możesz zablokować pliki cookies w dowolnym momencie konfigurując ustawienia swojej przeglądarki.

Możesz zmienić ustawienia przeglądarki, aby zablokować pliki cookies lub zezwolić na instalowanie ich na swoim urządzeniu, możesz blokować je lub zezwalać na nie w zależności od źródła, możesz też wybrać opcję by być pytanym za każdym razem, kiedy strona próbuje zainstalować plik cookie na Twoim urządzeniu i wówczas zaakceptować lub odrzucić go.

Jeśli skonfigurujesz przeglądarkę i zezwolisz na przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu, ACCOR SA i jego dostawcy będą mogli przetwarzać Twoje dane przeglądania, jak opisano powyżej.

Jeśli zablokujesz wszystkie pliki cookies, korzystanie z usług Platformy nie będzie możliwe, ponieważ wymaga ono logowania lub identyfikacji. Nie będzie również możliwe personalizowanie usług Platformy przez ACCOR SA.

Poprzez platformę do zarządzania plikami cookie strony trzeciej:

Możesz także odwiedzić stronę Youronlinechoices, prowadzoną przez agencję interaktywną Interactive Advertising Bureau France. To międzynarodowa platforma ze scentralizowanym interfejsem, do której należą setki internetowych podmiotów z branży reklamowej. Umożliwia ona zarejestrowanie informacji o odrzuceniu plików cookies wykorzystujących Twoje dane przeglądania do dopasowywania reklam, które pojawiają się na Twoim urządzeniu (określane jako ukierunkowane lub dopasowane reklamy).

Należy pamiętać, że nie zablokuje to wyświetlania reklam na odwiedzanych stronach. Blokuje to jedynie technologie wykorzystywane w celu dopasowywania reklam do Twoich zainteresowań.

Poprzez linki oferowane przez naszych partnerów:

Klikając nazwy naszych partnerów podane w tabeli w akapitach 4.1 i  4.2 tej „Polityki prywatności i plików cookie”, możesz zablokować instalację plików cookie od tych dostawców.

Nieustanne doskonalenie naszych usług może wymagać zmian w przetwarzaniu Twoich danych osobowych. W konsekwencji konieczne mogą być zmiany w polityce ochrony danych osobowych lub dodanie